Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Ημερολόγιο

Γράψτε στο θεραπευτικό ημερολόγιο σας.

Εικόνα
Ξεκινήστε να γράφετε στο θεραπευτικό ημερολόγιο σας. 34 ιδέες που θα απογειώσουν την αυτογνωσία σας.  Δρ Ευστράτιος Παπάνης Το θεραπευτικό ημερολόγιο είναι το ασφαλές καταφύγιο της ύπαρξης, η οποία δεν επαναπαύεται στις επιφανειακές ερμηνείες και στις αλήθειες δίχως συναισθηματικό και γνωστικό άλγος. Είναι η απαρίθμηση και ο αναστοχασμός μιας πορείας που  έχει σαφή προορισμό την αυτογνωσία και τη μείωση της αμφιβολίας.  Αφορά την καταγραφή και την κατανόηση των γεγονότων, των σκέψεων, των αναμνήσεων, των λεπτομερειών και των συναισθημάτων, που βρίσκονται σε διαρκή αλληλεπίδραση και διαμορφώνουν την ψυχολογική σας κατάσταση.  Πρωτεργάτης της μεθόδου αυτής θεωρείται ο James Pennebaker.  Σκοπός του ημερολογίου. Σκοπός του ημερολογίου είναι να αναδείξει συστηματικότητες στην αλληλουχία των σκέψεων, να επισημάνει γνωστικά σχήματα και επαναλαμβανόμενες δυναμικές στην επικοινωνία, να ερμηνεύσει στάσεις, αντιλήψεις, αξίες και συμπεριφορές.  Δεν είναι απλή καταγραφή γεγονότων, αλλά ταυτόχρονη σ