Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα επάγγελμα

Η προσωπικότητα ως παράγοντας στην επιλογή επαγγέλματος

Εικόνα
Δρ Ευστράτιος Παπάνης και Δρ Αγνή Βίκη Η Ψυχολογία με λόγια απλά Η έννοια της προσωπικότητας στην Ψυχολογία περιλαμβάνει μια σειρά από γνωρίσματα όχι μόνο σωματικά αλλά, κυρίως, ψυχικά. Όμως δε φαίνεται να υπάρχει και μεγάλη συμφωνία στον ορισμό της προσωπικότητας μεταξύ των διαφόρων ειδικών. Ένας από τους κορυφαίους αναλυτές της, ο Guilford, αναφέρεται σε διαστάσεις της προσωπικότητας όπως σωματικές, ικανοτήτων, ιδιοσυγκρασίας, στάσεων, ενδιαφερόντων, αναγκών κ.λπ. (Παπαδόπουλος Ν. Γ. 2001α, 122). Για ορισμένες από αυτές τις διαστάσεις ή τα στοιχεία έγινε ήδη λόγος σε προηγούμενα κεφάλαια. Είναι όμως, απαραίτητο να γίνει και ιδιαίτερος λόγος για την προσωπικότητα ως «ενιαία σύνδεση των διαφόρων ψυχικών ιδιοτήτων» (Παπαδόπουλος Ν. Γ. 2001α, 118), όπως αυτή φαίνεται να θεωρείται από κύριους ερευνητές στο χώρο του επαγγελματικού προσανατολισμού και της επιλογής επαγγέλματος, παρά το γεγονός ότι και σ’ αυτούς δεν υπάρχει μια ενιαία αντίληψη και ανάλυση της έννοιας της προσωπικότητας. Και

Νέα εργασιακά δεδομένα και επαγγελματικός προσανατολισμός

Εικόνα
Δρ Ευστράτιος Παπάνης https://psichologiagr.com Ένα άρθρο για τις σύγχρονες εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τα περιζήτητα επαγγέλματα και το ρόλο του επαγγελματικού προσανατολισμού Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει ότι η πανδημία με τις πολλαπλές μεταλλάξεις του covid 19, που καθυστερούν την επάνοδο στην κανονικότητα και επιτείνουν την τεχνολογική εξάρτηση στον τομέα της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας, η υβριδική απασχόληση, η προγενέστερη πολυετής οικονομική κρίση, ο πόλεμος και το αίτημα για τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα, η αύξηση του πληθωρισμού σε επίπεδα δυσθεώρητα, η ενεργειακή κρίση και η δύσκολη μετάβαση στην πράσινη οικονομία, το φαινόμενο της μεγάλης παραίτησης για καλύτερες εργασιακές συνθήκες στις ΗΠΑ, η καθιέρωση του freelancing (ανεξάρτητης εργασίας) με συνεπακόλουθη επαγγελματική και γεωγραφική κινητικότητα, έχουν δώσει στην παρούσα δεκαετία το χαρακτηρισμό της περιόδου με τη μεγαλύτερη διακύμανση, όσον αφορά τις εργασιακές συνθήκες. Το αίτημα για δικαιοσύνη, ισότη