Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα παθολογία

Παθολογίες των καιρών

Εικόνα
  Δρ Ευστράτιος Παπάνης  Ο ι ανίκανοι καλύπτονται κατά κανόνα πίσω από τη γραφειοκρατία, τους τύπους, την αποποίηση της ευθύνης, τη δεοντολογία, το δικαιωματισμό, την επίκληση της προόδου και της δημοκρατίας, την ελευθεροτυπία, την επανάσταση, την ηθική, τους θεσμούς, την τέχνη και τις αξίες! Ανωνυμία του πληκτρολογίου   Είναι εύκολο να τους διακρίνετε, εξαιτίας της ασυμφωνίας των πράξεων με τις διακηρύξεις και τους πομφολυγισμούς τους. Να δέχεστε τις υποδείξεις και τις παραινέσεις εκείνων, που μπορούν να σταθούν ως υποδείγματα. Οι επικριτές των πληκτρολογίων και του Διαδικτύου, μόλις νιώσουν ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία τους, αφήνουν τους οχετούς της ψυχής τους να ξεχυθούν ή μετατρέπουν σε επάγγελμα τον ψόγο και την λοιδορία.  Άτομα πέρα από κάθε υποψία ή ακόμη και ακοινώνητα, συμπλεγματικά, κάνουν κατάχρηση της ευκαιρίας έκφρασης, που τους χαρίζεται στα κοινωνικά δίκτυα, για να πληγώσουν, να καθυβρίσουν, να μειώσουν, να ειρωνευτούν κάθε τι, που θα κεντρίσει την προσοχή τους. Χυδαία γ