Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα εκφοβισμός

Εργασιακός εκφοβισμός

Εικόνα
Εργασιακός εκφοβισμός: Ένας οδηγός αναγνώρισης ανάρμοστων συμπεριφορών  Δρ Ευστράτιος Παπάνης https://psichologiagr.com Δεν θα επιχειρήσουμε ανασκόπηση της πλούσιας βιβλιογραφίας, επειδή οι πηγές της συμπεριφοράς αυτής είναι σύμφυτες με την ανθρώπινη φύση. Η εξουσία, δηλαδή η άσκηση επιρροής, είναι προϋπόθεση για την ύπαρξη κάθε ομάδας και η κατάχρηση της, πέρα από τις βαθυστόχαστες ψυχαναλυτικές ερμηνείες, μπορεί να αποδοθεί, σε γενικές γραμμές, στα εξής: Διεκδίκηση κοινών (και συνήθως ανεπαρκών) υλικών, οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, ανθρώπινων πόρων. Εγκαθίδρυση ζωτικού χώρου και διατήρηση κεκτημένων, παγιωμένη συγκρουσιακή κουλτούρα Ερωτικοί ανταγωνισμοί Έλλειψη δικαιοσύνης και διαμοιρασμός προνομίων Έλεγχος των θετικών και αρνητικών ενισχύσεων Ανασφάλεια ή έκθεση σε άγνωστο περιβάλλον Φόβος για κάθε τι νέο ή καινοτόμο Διατήρηση συμμαχιών Άλλοι συναισθηματικοί παράγοντες, μικροσυμφέροντα και κοινωνική αναγνώριση Έπαρση, εγωισμός, φιλαυτία Έλλειψη επικοινωνίας, μηχανισμοί άμ