Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα σχεδιασμός

Σχεδιασμός προγραμμάτων υγείας

Εικόνα
Δρ Ευστράτιος Παπάνης https://psichologiagr.com Οργάνωση και σύνταξη αναλυτικού σχεδίου, στο οποίο θα γίνονται αναφορές για τα ακόλουθα: Γενικοί σκοποί και μετρήσιμοι ρεαλιστικοί στόχοι ( πρόληψη και αποτροπή και έλεγχος ασθενειών, μείωση τραυματισμών ή ατυχημάτων, αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων, ποιότητα ζωής, διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, ψυχική υγεία, δημόσια υγεία κλπ) Διαθέσιμοι πόροι, προϋπολογισμός, ειδικές προϋποθέσεις Ομάδες στόχου, συμμετέχοντες Καταγραφή αναγκών και πιθανά εμπόδια υλοποίησης Διεπιστημονική θεωρητική ενδυνάμωση Μεθοδοι συλλογής δεδομένων και ερμηνεία τους Διασάφηση παραμέτρων παρέμβασης και εύρεση εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη μεγιστοποίηση της επίδρασης της Απαραίτητες αδειοδοτήσεις Συμπεράσματα και χάραξη πολιτικής. Αναλυτική μελέτη πληθυσμού-στόχου ή της κοινότητας στην οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα προαγωγής υγείας. Επισήμανση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, εντοπισμός πιθανών πολλαπλασιαστών των μηνυμάτων, κατανόηση παραδόσεων και επαφές