Σχεδιασμός προγραμμάτων υγείας
Δρ Ευστράτιος Παπάνης

https://psichologiagr.com

 1. Οργάνωση και σύνταξη αναλυτικού σχεδίου, στο οποίο θα γίνονται αναφορές για τα ακόλουθα:
 • Γενικοί σκοποί και μετρήσιμοι ρεαλιστικοί στόχοι ( πρόληψη και αποτροπή και έλεγχος ασθενειών, μείωση τραυματισμών ή ατυχημάτων, αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων και κρίσεων, ποιότητα ζωής, διαχείριση χρόνιων νοσημάτων, ψυχική υγεία, δημόσια υγεία κλπ)
 • Διαθέσιμοι πόροι, προϋπολογισμός, ειδικές προϋποθέσεις
 • Ομάδες στόχου, συμμετέχοντες
 • Καταγραφή αναγκών και πιθανά εμπόδια υλοποίησης
 • Διεπιστημονική θεωρητική ενδυνάμωση
 • Μεθοδοι συλλογής δεδομένων και ερμηνεία τους
 • Διασάφηση παραμέτρων παρέμβασης και εύρεση εναλλακτικών προσεγγίσεων για τη μεγιστοποίηση της επίδρασης της Απαραίτητες αδειοδοτήσεις
 • Συμπεράσματα και χάραξη πολιτικής.
 1. Αναλυτική μελέτη πληθυσμού-στόχου ή της κοινότητας στην οποία θα εφαρμοστεί το πρόγραμμα προαγωγής υγείας. Επισήμανση ιδιαίτερων χαρακτηριστικών, εντοπισμός πιθανών πολλαπλασιαστών των μηνυμάτων, κατανόηση παραδόσεων και επαφές με διαμεσολαβητές ή συντονιστές, εύρεση δεικτών υγείας της κοινότητας, διατύπωση καλών πρακτικών, καταγραφή πηγών δεδομένων (φορείς, ιδιωτικοί οργανισμοί κλπ), σχεδιασμός ερωτηματολογίων, συνεντεύξεων, ομάδων εστίασης, παρατήρηση, στατιστική και ποιοτική ανάλυση δεδομένων, αναδίφηση βιβλιογραφίας και ένταξη σε αυτήν των υπαρχόντων ευρημάτων)
 2. Χάραξη βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στρατηγικών βασισμένων στα ποσοτικά και ποιοτικά δεδομένα, που έχουν συγκεντρωθεί. Χρονοδιαγράμματα και στάδια εφαρμογής πολιτικών με μετρήσιμους στόχους και αποτελέσματα. Μέσα επικοινωνίας των μηνυμάτων της εκστρατείας προαγωγής υγείας. Εντοπισμός ειδικών ομάδων μέσα στην κοινότητα, που θα χρειαστούν διαφορετική προσέγγιση. Κατανομή των πόρων σύμφωνα με τις στρατηγικές. Αλλαγή γνωστικού και συναισθηματικού τομέα στάσεων
 3. Ανάπτυξη δεικτών και μετρήσεις αποτελεσματικότητας. Αξιολόγηση, ανατροφοδότηση και αναπροσαρμογή των στόχων. Εύρεση κενών ή παραλείψεων προγράμματος. Γενική αξιολόγηση. Μέτρηση αποτελεσματικότητας παρέμβασης σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά το πέρας της και ενίσχυση των αποτελεσμάτων της
Πολυχώρος Συμβουλευτικής

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Ατομικές συνεδρίες και συμβουλευτικές παρεμβάσεις για θέματα τροποποίησης συμπεριφοράς, ζητήματα ψυχικής υγείας και αιτήματα αναδόμησης δεξιοτήτων. 
Προκαλέστε και διαχειριστείτε την αλλαγή στη ζωή σας. 

Παραδείσου 5, Αγία Παρασκευή Αττικής

Διαδικτυακά για όλη την Ελλάδα και Κύπρο

Κάντε κράτηση για διά ζώσης ή διαδικτυακό ραντεβού στο σύνδεσμο: 


Υπεύθυνος: Δρ Ευστράτιος Παπάνης

email: polyhoros@polyhoros.net

Τηλ. 6980541390


Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

«Ψυχολογικά μυστικά»

Προλαμβάνοντας την Κατάθλιψη

Μήπως είστε ναρκισσιστής