Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ιδιότητες

Ψηλαφίστε τον κόσμο πέρα από τις ιδιότητές του

Εικόνα
Δρ Ευστράτιος Παπάνης https://psichologiagr.com …Αν, επομένως θέλετε να θεωρείστε εραστές των αληθινών διαπροσωπικών σχέσεων και τεχνίτες των αυθόρμητων, πηγαίων συναισθημάτων, επιδιώξτε να διακρίνετε μέσα από τον παραμορφωτικό καθρέφτη των κοινωνικών συμβάσεων και ιδιοτήτων και με εναργές πνευματικό βλέμμα αναζητήστε την πηγή του ψυχικού πλούτου, την ατόφια ασπαίρουσα ύπαρξη… Αν κάτι σφίγγει την ψυχή σα βρόχος και σαν στυγερή αγχόνη, είναι οι απρόβλεπτες συνέπειες μιας σύνθετης διαδικασίας, που βοηθά τον λογικό εγκέφαλο να ταξινομεί, να ερμηνεύει, να προβλέπει και να αναδιαρθρώνει τον κόσμο τον οποίο αντιλαμβάνεται, προδιαθέτοντας ή καθορίζοντας, όμως, ταυτόχρονα το βάθος και το είδος της κατανόησης του. Αναφέρομαι στην κατηγοριοποίηση των ερεθισμάτων, των εννοιών και κατ’ επέκταση όλου του επιστητού, σε οργανωμένα γνωστικά σχήματα, που αφομοιώνουν, επεξεργάζονται και συγκεντρώνουν πληροφορίες, διαχωρίζουν τα όμοια από τα διαφορετικά στοιχεία, δημιουργούν πρότυπα και μοντέλα, επεκτείν