Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Αυτονομία

Να είστε αυτόνομοι

Εικόνα
Δρ Ευστράτιος Παπάνης https://psichologiagr.com Ο βαθμός της αυτονομίας καθορίζει τη σχέση σας με την ελευθερία, την αυτοεκτίμηση, την εξέλιξη, την ψυχική ισορροπία και την προσωπική ολοκλήρωση. Η επιδίωξη του αυτοκαθορισμού είναι τόσο καίρια, που κάθε έκπτωση σε αυτήν, ακόμα και για πολιτική σκοπιμότητα ή για ψυχολογική άμυνα, ισοδυναμεί με υποβάθμιση της αξιοπρέπειας και με αποδοχή του ραγιαδισμού, της υποτέλειας, της εξάρτησης, της αλλοτρίωσης, της απώλειας ταυτότητας. Η ανεξαρτησία και η αυτορρύθμιση είναι συνυφασμένη με την πολλαπλότητα των επιλογών και τούτο ακριβώς εγγυάται η παιδεία, οι εμπειρίες, η αποδοχή του διαφορετικού, η έκθεση στο άγνωστο και στο καινοφανές. Η αυτόνομη προσωπικότητα δεν αποδέχεται θέσφατα, αξιώματα και αυθεντίες. Δεν εντυπωσιάζεται από κοινωνικούς ρόλους, φήμη, εξουσίες. Αποζητά την απόδειξη, το επιχείρημα, τη λογική, αρνείται το σύνθημα, τις ακραίες τοποθετήσεις, την υποκρισία, την αστήρικτη γνώμη, τις προκαταλήψεις, το ρατσισμό και δεν εντυπωσιάζεται α