Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα Κουτσομπολιό

Η ψυχολογία του κουτσομπολιού

Εικόνα
Δρ Ευστράτιος Παπάνης https://psichologiagr.com Το κουτσομπολιό είναι πληροφορίες για τρίτους, που δεν είναι παρόντες, οι οποίες ως επί το πλείστον, επικεντρώνονται στις αρνητικές πτυχές της προσωπικότητας του ατόμου, που σχολιάζεται, σε συμβάντα και φήμες, σε λεπτομέρειες πραγματικές, φανταστικές ή ανάμικτες, που εμπλουτίζονται κατά τη διάδοσή τους κατά το δοκούν, μέχρι να μην προκαλούν κανένα λόγω επανάληψης ενδιαφέρον και να αντικατασταθούν από άλλες. Τα κουτσομπολιά συνοδεύονται ταυτόχρονα από. συναισθηματικά. φορτισμένες κρίσεις και εκτιμήσεις, από διαλόγους περί ηθικής και δεοντολογίας, από παραθέσεις ειδικών και μη, από συνοδευτικές, αλλά υποσυνείδητες. ψευδαισθήσεις ισχύος, δεδομένου ότι αυτοί που κρίνουν, λοιδορούν, μέμφονται, δεν βρίσκονται στην ίδια κατάσταση με τους κρινόμενους. Κατέχουν δήθεν μυστικές και καίριες πληροφορίες και ως κατήγοροι αποφεύγουν συνήθως με αυτή τους την πράξη την προσωπική έκθεση και κοινωνικό έλεγχο. Κουτσομπολιό και αυτοεκπληρούμενη προφητεία Το κ