Αναρτήσεις

Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα επάγγελμα

Δραστηριότητα συσχέτισης επαγγέλματος-προσωπικότητας

Εικόνα
  Δρ Ευστράτιος Παπάνης https://psichologiagr.com Σκοπός: Να γίνει κατανοητό ότι τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας και οι πολλαπλοί ρόλοι των μαθητών επηρεάζουν τόσο την επαγγελματική απόφαση, όσο και τη μελλοντική επαγγελματική προσαρμογή. Στόχοι: Διερεύνηση του παρόντος ρόλου του μαθητή μέσα στην τάξη, την οικογένεια και την κοινωνία. Αναστοχασμός για τους χαρακτηρολογικούς τύπους Τύποι και επαγγέλματα Διερεύνηση των αιτίων της συμπεριφοράς Αντίκτυπο της συμπεριφοράς στους σημαντικούς άλλους Εξέταση προτύπων Φαντασιακή προσπέλαση της προσωπικότητας Χρήση μεθοδολογικών εργαλείων (συνέντευξης, κοινωνιογράμματος) για τη μελέτη των προσωπικών χαρακτηριστικών Υλικά: Δημοσιογραφικό μαγνητόφωνο ή χαρτί καταγραφής Φάση Πρώτη:Ο καθηγητής, προκειμένου να κινητοποιήσει τους μαθητές σχετικά με την αποδοχή της προσωπικότητας των μαθητών από τα μέλη της ομάδας προβαίνει στην κατασκευή κοινωνιογράμματος της τάξης. Συγκεκριμένα ζητά από τους μαθητές να απαντήσουν στις ερωτήσεις ‘ Με ποιο συμμαθητ