Αναρτήσεις

Στρατηγικές εκμάθησης αναγνωστικής ικανότητας: Συγκριτική εξέταση φωνολογικής και συντακτικής ενημερότητας μαθητών σε προ-αναγνωστικό στάδιο. Εμπειρική μελέτη

Εικόνα
  Ευστράτιος Παπάνης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Κοινωνιολογίας Πανεπιστημίου Αιγαίου Αλέξανδρος Παπάνης, Καθηγητής Αγγλικών στα Μειονοτικά Σχολεία της Ξάνθης Ειρήνη -Μυρσίνη Παπάνη, Καθηγήτρια Αγγλικών Περίληψη Στην παρούσα έρευνα συγκρίθηκαν οι φωνολογικές και συντακτικές δεξιότητες τεσσάρων ομάδων, που βρίσκονταν σε προ-αναγνωστικό στάδιο : παιδιά κατά τους πρώτους μήνες της φοίτησής τους στην Α Δημοτικού, Έλληνες αναλφάβητοι ενήλικες, αλλοδαποί ενήλικες που άρχιζαν να μαθαίνουν ελληνική ανάγνωση και μαθητές της Β Δημοτικού, που είχαν δυσκολίες στην ανάγνωση. Οι ομάδες αυτές ήταν εξισωμένες αναφορικά με την αναγνωστική τους ικανότητα . Διαπιστώθηκε με μια σειρά από διπαραγοντικές αναλύσεις διασποράς ότι χαμηλές βαθμολογίες στις συντακτικές και φωνολογικές δραστηριότητες συνεπάγονται χαμηλή αναγνωστική ικανότητα και ότι η ομάδα που μειονεκτούσε περισσότερο ήταν αυτή των μαθητών της Β Δημοτικού με δυσκολίες στην ανάγνωση. Επιπλέον, έγινε φανερός ο καταλυτικός ρόλος της συντακτικής ε

Μήπως είστε ναρκισσιστής

Εικόνα
  Δρ Ευστράτιος Παπάνης Αν αναλύσετε τα χαρακτηριστικά της ναρκισσιστικής προσωπικότητας, όπως αυτά περιγράφονται στα εγχειρίδια ψυχολογίας, θα διαπιστώσετε ότι στην πλειονότητα τους, προβάλλονται σήμερα ως το απαραίτητο μακιαβελικό ήθος και ως η επιβεβλημένη επιχειρησιακή αρετή, που θα προπαρασκευάσει τη βασιλική οδό προς την επιτυχία σε ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό περιβάλλον. Κι όταν αρκετοί γονείς υιοθετούν και μεταβιβάζουν στα παιδιά την κουλτούρα του “Homo homini lupus” (ο άνθρωπος για τον άνθρωπο λύκος) της καχυποψίας, του αναιτιολόγητου επαίνου ή της συνεχούς επίκρισης, είναι λογικό ότι οι ναρκισσιστικές συμπεριφορές, εν πολλοίς επικροτούνται ως θεμιτές ή ως μέτρο αποτελεσματικότητας. Τα χαρακτηριστικά του ναρκισσιστή -Ενασχόληση με την γοητεία ως προσόν άσκησης επιρροής και εξουσίας -Υψηλή αυτοεκτίμηση, ακόμα κι αν θάλλει ατεκμηρίωτη και υπερβολική -υπερτροφικό εγώ, μεγαλομανία, αυταρέσκεια, ματαιοδοξία, φθόνος για τις επιτυχίες των άλλων, ανασφάλεια, φιλοδοξία. -Ατελεύτητη ανάγ

Παραβατικότητα νέων

Εικόνα
  Δρ Ευστράτιος Παπάνης Ως παραβατική συμπεριφορά χαρακτηρίζεται η συμπεριφορά που παρεκκλίνει από τους κοινωνικούς κανόνες και δημιουργεί προβλήματα στο κοινωνικό σύνολο. Πιο συγκεκριμένα, ο όρος παραβατικότητα εκφράζει αποκλίνουσες  συμπεριφορές παιδιών και εφήβων. Η παραβατική συμπεριφορά έχει ποικίλες συνιστώσες και διαφορετικούς βαθμούς εκδήλωσης. Διακρίνεται σε εγκλήματα κατά του κοινού, των ηθών, σωματικές βλάβες, αντίσταση στην εξουσία, χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, εγκλήματα κατά της ξένης ιδιοκτησίας, παραβάσεις νόμων κλπ Οι ανήλικοι παραβάτες συνήθως διαπράττουν μικρής σημασίας αδικήματα και μόνο ένα πολύ μικρό ποσοστό διαπράττει σοβαρά αδικήματα, που αφορούν σε μεγάλο βαθμό προσωπικές διαφορές ή συμμορίες. Η εμφάνιση παραβατικής συμπεριφοράς των ανηλίκων χαρακτηρίζεται ως μία μορφή επανάστασης και αντίστασης στην εξουσία. H οικογενειακή παραμέληση, η οικογενειακή αστάθεια, η απειθαρχία αλλά και τα παραδείγματα  των γονέων αποτελούν σημαντικούς παράγοντες εκδήλωσης αντικοινων