Προκηρύξεις και Δράσεις Ψυχολογίας

Κέντρο Ψυχοθεραπείας Κοχλίας
Σεμιτέλου 4, Αθήνα
4ος όροφος
Τηλέφωνο: 6981058069

-Δωρεάν άρθρα Ψυχολογίας, Παιδαγωγικής και Κοινωνιολογίας

https://www.polyhoros.net
 

Τα παρακάτω προγράμματα γίνονται διά ζώσης στις εγκαταστάσεις του Κοχλία ή διαδικτυακά μέσω zoom

1. Ατομικές ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες στον Κοχλία.

Οι συνεδρίες αφορούν στην ενδυνάμωση της προσωπικότητας, στην τροποποίηση της συμπεριφοράς, στην εμβάθυνση των οικογενειακών, συντροφικών και ερωτικών σχέσεων, στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης, στη διαχείριση της αλλαγής, στον εργασιακό και επαγγελματικό προσανατολισμό, στην αύξηση της αυτοεκτίμησης, στη διαχείριση της αλλαγής, στον εργασιακό και επαγγελματικό προσανατολισμό, στην αύξηση της διεκδικητικότητας και στην διεύρυνση των κοινωνικών δικτύων, στη συστηματοποίηση της προσωπικής επιρροής, στην αναδόμηση των κινήτρων, στην οργάνωση χρόνου, στα προβλήματα συναισθήματος, διάθεσης ή προσωπικότητας και ευρύτερα στην συμβουλευτική για κάθε πτυχή, που απαιτεί την αρωγή και την εξειδικευμένη διεπιστημονική προσέγγιση.

Κόστος ατομικής συνεδρίας: 40 ευρώ

Αιτήσεις μέσω email: polyhoros@polyhoros.net


2. Επαγγελματική συμβουλευτική για μαθητές.

Η επαγγελματική συμβουλευτική εστιάζει στην διερεύνηση της προσωπικότητας του εφήβου συνολικά και της συσχέτισης της με τις σύγχρονες εργασιακές επιλογές,
Δίνει έμφαση στα αξιακά πρότυπα του μαθητή και της οικογένειας του. Επομένως, πρόκειται για μία σύνθετη διαδικασία, που υπερβαίνει κατά πολύ την καθοδήγηση για προτίμηση επαγγελματικού τομέα.
Αναφέρεται στο σχεδιασμό και στη λήψη αποφάσεων γύρω από την εκπαίδευση, το επάγγελμα και την ευρύτερη στοχοθεσία της ζωής. Περιλαμβάνει τη διερεύνηση στάσεων, αλλά και πληροφορίες και σε ρεαλιστικά δεδομένα.

Στον Κοχλία προσφέρουμε

Σταθμισμένο τεστ επαγγελματικού προσανατολισμού και ανάλυση του

Δυο συμβουλευτικές συνεδρίες με το μαθητή και τους γονείς του.

Κόστος 250 ευρώ

Αιτήσεις μέσω email: polyhoros@polyhoros.net


3. Ομαδική Ψυχοθεραπεία στον Κοχλία

Τμήματα (έως 10 άτομα) κάθε Τρίτη 18.00-19.30 και κάθε Τετάρτη 20.00-21.30
Υβριδικά τμήματα (διά ζώσης και μέσω zoom)

Η ομαδική συμβουλευτική παράγει σύμφωνα με πολλές έρευνες μονιμότερα αποτελέσματα, όσον αφορά την τροποποίηση της συμπεριφοράς, επειδή οι πολυμελείς συνεδρίες με τις αλληλεπιδράσεις των συμμετεχόντων και τη διάδραση διαθέτουν μεγαλύτερη νατουραλιστική αξιοπιστία (προσομοιάζουν το φυσικό περιβαλλον μέσα στο οποίο εξελίσσεται η δυναμική των σχέσεων και της επικοινωνίας)

Κόστος 150 ευρώ το μήνα

Αιτήσεις μέσω email: polyhoros@polyhoros.net

4. Εποπτεία για εργαζομένους στην ψυχική υγεία
Δύο συνεδρίες το μήνα, οποιαδήποτε ημέρα της εβδομάδας. Κόστος 80 ευρώ συνολικά
Αιτήσεις μέσω email: polyhoros@polyhoros.net

5. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗ ΖΩΗΣ (Coaching)
ΕΥΡΩΠΡΟΟΔΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ- ΚΕΝΤΡΟ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΟΧΛΙΑΣ

Τρίμηνο πρόγραμμα παρέμβασης για την ανάπτυξη δεξιοτήτων συμβουλευτικής και προπονητικής

Υβριδικό Πρόγραμμα: Ασύγχρονη εκπαίδευση και συνεδρίες μέσω zoom. Πιστώνονται 150 ώρες, εκ των οποιών οι 10 θα γίνουν μέσω zoom 3 1/2 μία φορά το μήνα και οι υπόλοιπες θα αφορούν προσωπική μελέτη ψηφιακού υλικού. Παρέχεται δωρεάν ψηφιακό βιβλίο.

Βεβαίωση Παρακολούθησης από την Ευροπρόδο Κορίνθου.

Έναρξη: 1η Μαρτίου 2024

ΣΚΟΠΟΣ

Η Προπονητική Ζωής και η Συμβουλευτική αποτελούν δομημένες διαδικασίες προσωπικής ή επαγγελματικής ανάπτυξης και υποστήριξης, που περιλαμβάνουν ανάλυση και οριοθέτηση αναγκών, διατύπωση και αναπλαισίωση προβλημάτων, τεχνικές εμψύχωσης και στάδια ενίσχυσης, επιστημονική μεθοδολογία και εργαλεία, μοντέλα προσέγγισης και διακριτές φάσεις, διεθνή πρότυπα παρέμβασης, με σκοπό την επίτευξη ενός συγκεκριμένου προσωπικού ή επαγγελματικού στόχου ή μιας προσδοκίας.
Βασικός σκοπός της συμβουλευτικής παρέμβασης είναι να παρέχει στους συμμετέχοντες εξειδικευμένες και καινοτόμες δεξιότητες, που υποστηρίζονται από την πλέον σύγχρονη ελληνική και ξένη βιβλιογραφία, οι οποίες βρίσκουν εφαρμογή στην προσωπική, συνεργατική, επαγγελματική, οικονομική, οικογενειακή, ψυχολογική και κοινωνική ανάπτυξη, ισορροπία και ευεξία του ατόμου.
Οι θεματικές ενότητες είναι διαρθρωμένες με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρουν τις απαραίτητες δεξιότητες, τα τεχνικά εργαλεία και τα μοντέλα για τη διαμόρφωση Επαγγελματιών Προπονητών Ζωής

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1. Θεωρητικό πλαίσιο και μοντέλα του Coaching. Θετική Ψυχολογία. Βασικές αρχές Συμβουλευτικής.
2. Η συμβουλευτική συνεδρία. Ερωτήματα και στάδια. Τεχνικές συμβουλευτικής παρέμβασης.Η σχέση συμβούλου-συμβουλευόμενου
3. Μοντέλα coaching. Στοιχεία Leadership και Executive Coaching.Τα χαρακτηριστικά του προπονητή ζωής και του συμβούλου. Παρουσίαση συνθετικών μοντέλων συμβουλευτικής παρέμβασης.


ΚΟΣΤΟΣ 150 ευρώ

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ: Ιδανικό για εκπαιδευτικούς, συμβούλους, προπονητές ζωής, εργαζόμενους στην ψυχική υγεία των, φοιτητές κοινωνικών, ανθρωπιστικών και καθηγητικών σχολών ή παιδαγωγικών τμημάτων και οποιονδήποτε θέλει να ασχοληθεί με την προπονητική ζωής

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Στειλετε εμαιλ με τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας σας στο
polyhoros@polyhoros.net

 


 

Σχόλια

Δημοφιλείς αναρτήσεις από αυτό το ιστολόγιο

50 άρθρα ψυχολογίας στο LinkedIn

Μήπως είστε ναρκισσιστής

Συμβουλευτικές ερωτήσεις